Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch hiệu quả và ổn định nhờ nền tảng công nghệ 

Cơ sở dữ liệu quy hoạch là tập hợp những thông tin cơ bản về quy hoạch được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua phương tiện điện tử. Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sẽ giúp việc quản lý thông tin về tài nguyên đất đai được rõ ràng, minh bạch và hiệu quả. Hơn nữa, với sự phát triển của hạ tầng kinh tế ngày càng phồn vinh, việc kiểm soát tốt dữ liệu đất đai sẽ giúp quản lý đồng bộ, thống nhất quy hoạch xây dựng phục vụ quy hoạch xanh – thông minh trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

Nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch SmartGIS là gì? 

SmartGIS là giải pháp giúp các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhanh chóng – chính xác theo mô hình tập trung trên địa bàn tỉnh, thành phố. Nhằm công khai, minh bạch thông tin quy hoạch tới người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và hiện đại hóa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. Đồng thời giúp ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn và góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, ứng dụng gis, nền tảng bản đồ
Nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch SmartGIS là gì?

SmartGIS – Nền tảng quản lý quy hoạch chuyên biệt 

Được xây dựng và phát triển bởi Công ty Đầu tư công nghệ và Chuyển đổi số AlphaGroup, SmartGIS là nền tảng bản đồ chuyên biệt cho ngành quy hoạch, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ, và là ứng dụng GIS chuyên biệt cho ngành quy hoạch. Với 3 chức năng chính trên, SmartGIS là giải pháp toàn diện giúp tiếp nhận, cung cấp và xử lý thông tin một cách tiết kiệm thời gian và chi phí cho ngành bất động sản.

1. Nền tảng bản đồ chuyên biệt cho ngành quy hoạch 

SmartGIS Platform là nền tảng bản đồ chuyên biệt cho lĩnh vực: bất động sản, quy hoạch, nông nghiệp,… Cung cấp đầy đủ chức năng phục vụ hoạt động chuyên biệt của từng ngành. SmartGIS đã được ứng dụng trên nhiều tỉnh, địa bàn thành phố, vùng nông nghiệp và mang lại kết quả rất tốt. 

Khi ứng dụng GIS vào nông nghiệp, SmartGIS giúp theo dõi được toàn bộ quá trình sinh trưởng của cây trồng, bao gồm cả giai đoạn gieo hạt đến khi thu hoạch và đến tay người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ hoàn toàn yên tâm khi dữ liệu phát triển đều được lưu trữ, đảm bảo sản phẩm nông nghiệp rõ nguồn gốc và an toàn vệ sinh. 

Với ngành bất động sản và quy hoạch, SmartGIS hỗ trợ tiếp nhận, xử lý và cung cấp các dữ liệu về đất đai rõ ràng, minh bạch. Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch và quản lý tài nguyên đất một cách đồng bộ và hiệu quả. 

1.1 APIs 

SmartGIS Platform cung cấp API bản đồ và API truy vấn & phân tích không gian với khả năng mở rộng, tùy biến linh hoạt:

 • Map: Cung cấp các Bản đồ SmartGIS trên trang web hoặc ứng dụng của khách hàng. 
 • GeoCode: Cung cấp dịch vụ giúp xác định thông tin địa chỉ từ tọa độ hoặc có thể xác định vị trí từ địa chỉ mong muốn. 
 • Location: Cung cấp các dịch vụ chuyên biệt truy vấn thông tin tại một vị trí quan tâm như độ cao thủy văn, thổ nhưỡng, quy hoạch,…
 • Navigation: Cung cấp các dịch vụ chuyên viên như routing, isochrone, matrix,…  
xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, ứng dụng gis, nền tảng bản đồ
SmartGIS Platform cung cấp API bản đồ và API truy vấn & phân tích không gian

1.2 SDKs 

 • Giúp nhanh chóng sử dụng các API để phát triển ứng dụng của mình trên nhiều nền tảng như Web và Mobile. 
 • SmartGIS Platform JavaScript là một thư viện JavaScript dành cho các bản đồ vector tương tác, được phát triển mở rộng từ nền tảng Mapbox GL JS. 
 • SmartGIS Platform SDKs for IOS, Android, Flutter cung cấp các mẫu để bạn dễ dàng tích hợp các bản đồ vector trên nền tảng tương ứng, nền tảng dựa trên Mapbox SDK for IOS, Android, Flutter. 
xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, ứng dụng gis, nền tảng bản đồ
SmartGIS Platform SDKs for IOS, Android, Flutter cung cấp các mẫu để bạn dễ dàng tích hợp các bản đồ vector

1.3 Live Maps 

Xây dựng ứng dụng GIS dễ dàng với bộ thư viện lập trình có sẵn:

 • Lập trình tích hợp sử dụng SmartGIS Platform vào các website hiện có.
 • Phát triển ứng dụng may đo có sử dụng SmartGIS Platform theo yêu cầu.
 • Phát triển API theo nhu cầu trên cơ sở các API do SmartGIS Platform cung cấp.
 • Đào tạo lập trình ứng dụng bằng SmartGIS Platform SDKs. 
xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, ứng dụng gis, nền tảng bản đồ
Xây dựng ứng dụng GIS dễ dàng với bộ thư viện lập trình có sẵn

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ 

SmartGIS là giải pháp giúp xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch bản đồ chuẩn hóa, chuyển đổi CSDL toàn diện, chuyên biệt cho lĩnh vực quy hoạch giúp đảm bảo độ chính xác và đảm bảo tính thời sự của dữ liệu quy hoạch tại địa phương.

Bước 1: Phân loại, đánh giá dữ liệu sử dụng 

Trước khi tiến hành xử lý, thu nhập cơ sở dữ liệu cần đánh giá, phân loại dữ liệu số và tài liệu pháp lý đầu vào theo các tiêu chí: 

 • Bản đồ pháp lý (bản quét, bản giấy) là bản có dấu, đảm bảo tính pháp lý. 
 • Các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phải là phiên bản mới nhất, phạm vi mô tả cho toàn bộ đồ án (tránh thu nhận dữ liệu từ quyết định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 1 phần). 
 • Bản đồ Microstation: Đây là loại bản đồ phiên bản mới nhất, nội dung tương đương với bản đồ pháp lý (về không gian, về nội dung,…). Kiểm tra và thiết lập hệ tọa độ chính xác, thực hiện nắn/dịch chuyển bản vẽ Microstation trong trường hợp bản vẽ có hệ tọa độ không chính xác. 
 • Dữ liệu về thửa đất (nếu có): Thông tin đã được chuẩn hóa về mã xã, số tờ bản đồ, số thửa đất và các thuộc tính khác.  
xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, ứng dụng gis, nền tảng bản đồ
SmartGIS phân loại, đánh giá dữ liệu sử dụng

Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu 

SmartGIS Platform chuyển đổi dữ liệu từ định dạng Microstation sang định dạng dữ liệu GIS phục vụ thu nhận các lớp dữ liệu GIS quy hoạch. Từ đó, góp phần vào quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch được đầy đủ thông tin. 

xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, ứng dụng gis, nền tảng bản đồ
SmartGIS giúp chuyển đổi dữ liệu

Bước 3: Xuất ảnh và nắn ảnh phục vụ kiểm tra, đối chiếu dữ liệu 

SmartGIS Platform chứa tính năng xây dựng bản đồ ảnh (raster) từ định dạng Microstation phục vụ kiểm tra, đối chiếu sản phẩm cơ sở dữ liệu cuối cùng. Đây là quá trình giúp xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch được trực quan và hình ảnh đối chiếu được xác định và chính xác nhất. 

xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, ứng dụng gis, nền tảng bản đồ
SmartGIS Platform chứa tính năng xây dựng bản đồ ảnh (raster)

Bước 4: Thu nhập thuộc tính không gian và thuộc tính của các đối tượng quy hoạch

SmartGIS tập trung thu thập các thuộc tính không gian và thuộc tính của các đối tượng quy hoạch để xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch: 

 • Ranh giới đồ án quy hoạch.
 • Khu quy hoạch.
 • Ô quy hoạch.
 • Ô chức năng sử dụng đất.
 • Lô đất. 
xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, ứng dụng gis, nền tảng bản đồ
SmartGIS tập trung thu thập các thuộc tính không gian và thuộc tính của các đối tượng quy hoạch để xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch

Bước 5: Kiểm tra, chuẩn hóa và đóng gói sản phẩm cơ sở dữ liệu 

Để hoàn thành quá trình phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch chuyên biệt cho ngành quy hoạch, SmartGIS tập trung kiểm tra, chuẩn hóa và đóng gói sản phẩm cơ sở dữ liệu ở bước này. 

 • Kiểm tra chất lượng dữ liệu không gian quy hoạch so với bản đồ pháp lý.
 • Kiểm tra chất lượng dữ liệu thuộc tính quy hoạch so với bản đồ, thuyết minh, quyết định phê duyệt quy hoạch.
 • Đóng gói sản phẩm cơ sở dữ liệu để tích hợp lên hệ thống.

Một số vấn đề các Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng và Phòng Quản lý đô thị đang gặp phải khi xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch

1. Vấn đề về quy trình kỹ thuật

Thiếu quy trình kỹ thuật chuẩn hóa chuyển đổi dữ liệu GIS quy hoạch theo yêu cầu lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS) quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

2. Vấn đề về mâu thuẫn giữa các loại tài liệu quy hoạch 
 • Thiếu quy trình kỹ thuật chuẩn hóa chuyển đổi dữ liệu GIS quy hoạch theo yêu cầu lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS) quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
 • Mâu thuẫn khi tiếp biên dữ liệu thuộc các đồ án quy hoạch lân cận nhau
 • Mâu thuẫn giữa bản đồ số Microstation với bản đồ giấy
 • Hệ tọa độ không đồng nhất giữa các đồ án quy hoạch
3. Vấn đề cập nhật dữ liệu GIS quy hoạch đảm bảo tính thời sự
 • Không có bộ phận chuyên trách và đáp ứng được yêu cầu chuyên môn phục vụ xử lý dữ liệu GIS và bản đồ quy hoạch.
 • Thiếu các công cụ, bản đồ nền tốt để hiệu chỉnh và cập nhật dữ liệu GIS quy hoạch. 

3. Ứng dụng GIS chuyên biệt cho ngành quy hoạch 

SmartGIS được xây dựng với tính năng chuyên biệt phục vụ nhu cầu công khai thông tin quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như giúp Sở Xây dựng và Phòng Quản lý đô thị khai thác, vận hành hiệu quả CSDL quy hoạch phục vụ các nghiệp vụ hàng ngày như: Thẩm định quy hoạch, cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch,… 

3.1 Công khai thông tin quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư 

SmartGIS tiếp nhận, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư một cách công khai, minh bạch và rõ ràng. Đặc biệt, trên 2 nền tảng cả giao diện web và thiết bị di động đều có thể sử dụng SmartGIS để tra cứu, truy cập thông tin quy hoạch nhanh chóng mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. 

3.1.1 Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng thiết bị di động
 • Người dùng có thể tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng của thửa đất dựa vào số tờ, số thửa, đơn vị hành chính.
 • Người dùng có thể tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng của thửa đất tại vị trí hiện thời dựa vào GPS của thiết bị di động.
 • Người dùng có thể tra cứu thông tin ô chức năng sử dụng đất thuộc một ô quy hoạch tại vị trí quan tâm.
 • Người dùng có thể tra cứu thông tin ô quy hoạch thuộc một khu quy hoạch tại vị trí quan tâm.
 • Người dùng có thể tra cứu thông tin khu quy hoạch thuộc một đồ án quy hoạch tại vị trí quan tâm.
xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, ứng dụng gis, nền tảng bản đồ
Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng trên nền tảng di động
3.1.2 Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng trên giao diện web 
 • Người dùng có thể tra cứu thông tin quy hoạch tại một thửa đất nhất định dựa vào số tờ, số thửa, tên đơn vị hành chính (theo giấy chứng nhận sử dụng đất,…).
 • Thông tin được cung cấp bao gồm: chức năng sử dụng đất và diện tích chuyển đổi tương ứng; chỉ tiêu xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt; lộ giới.
 • Người dùng có thể trích xuất thông tin quy hoạch tại vị trí quan tâm, phục vụ lưu trữ, in ấn.
 • Người dùng có thể tra cứu thông tin ô chức năng sử dụng đất thuộc một ô quy hoạch tại vị trí quan tâm.
 • Người dùng có thể tra cứu thông tin ô quy hoạch thuộc một khu quy hoạch tại vị trí quan tâm.
 • Người dùng có thể tra cứu thông tin khu quy hoạch thuộc một đồ án quy hoạch tại vị trí quan tâm.
 • Người dùng có thể xác định các đồ án quy hoạch hiện có tại một vị trí quan tâm trên bản đồ.
 • Thông tin được cung cấp bao gồm: tên đồ án, diện tích, Số Quyết định – ngày phê duyệt đồ án,…
 • Các đồ án được sắp xếp theo thứ tự: từ đồ án quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.
xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, ứng dụng gis, nền tảng bản đồ
Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng trên trình duyệt web

3.2 Hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày của Sở xây dựng và Phòng quản lý đô thị 

Với dữ liệu được tiếp nhận, xử lý từ các thiết bị bay không người lái (ảnh trực giao, đám mây điểm Point Cloud, mô hình 3D), các dữ liệu không gian sẽ hỗ trợ tác nghiệp hàng ngày của Sở xây dựng và Phòng quản lý đô thị. 

3.2.1 Hỗ trợ quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 
 • Quản lý toàn bộ các bản đồ thuộc các đồ án quy hoạch trên cùng một hệ thống có chung hệ tọa độ (VN2000, WGS84), cho phép nhập – xuất, chuyển đổi qua lại dễ dàng các dữ liệu bản đồ ở các hệ tọa độ khác nhau: VN-2000 múi ba độ, sáu độ, WGS84,…
 • Để thực hiện thẩm định quy hoạch, người dùng có thể tra cứu, khai thác toàn bộ các thông tin, dữ liệu, tài liệu quy hoạch hiện có tại vị trí cần thẩm định; thực hiện chồng xếp dữ liệu hoặc sử dụng các công cụ để kiểm tra sự phù hợp của quy hoạch chi tiết, chi hoạch phân khu với quy hoạch chung, kiểm tra sự khớp nối giữa các quy hoạch liền kề.
 • Cung cấp giải pháp tích hợp dữ liệu từ các thiết bị bay không người lái (ảnh trực giao, đám mây điểm Point Cloud, mô hình 3D) đồng thời cung cấp chức năng phân tích dựa trên dữ liệu quy hoạch hiện có nhằm phát hiện các vi phạm trong thực hiện quy hoạch.
 • Hỗ trợ khả năng hiển thị trực tiếp dữ liệu được cung cấp bởi các thiết bị bay không người lái, chồng xếp trên nền dữ liệu quy hoạch phục vụ giám sát thực hiện quy hoạch.
 • Hỗ trợ công tác kiểm tra thực hiện quy hoạch ngoài hiện trường bằng thiết bị di động: cung cấp thông tin quy hoạch, ghi nhận kết quả kiểm tra trực tiếp tại hiện trường.
 • Cho phép tích hợp kết quả đo từ các thiết bị đo ngoài hiện trường nhằm phát hiện các vi phạm trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng.
3.2.2 Hỗ trợ quản lý cấp phép xây dựng 
 • Cung cấp thông tin quy hoạch, hồ sơ ngăn chặn (dữ liệu liên quan đến khiếu nại tố cáo, tình trạng pháp lý,…), các khu vực hạn chế cấp phép,… hỗ trợ thẩm định sự phù hợp quy hoạch, vị trí của công trình xin cấp phép.
 • Hỗ trợ xây dựng dữ liệu quản lý các công trình xây dựng và giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý trên nền bản đồ số.
 • Hỗ trợ quản lý, cập nhật, gia hạn giấy phép xây dựng.
 • Hỗ trợ công tác kiểm tra cấp phép và thanh kiểm tra sau cấp phép ngoài hiện trường bằng thiết bị di động thông qua khả năng thu thập thông tin vị trí, hình ảnh, video của đối tượng được kiểm tra ngoài hiện trường.
3.2.3 Quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên nền bản đồ số 
 • Cung cấp giải pháp và công cụ phục vụ chuẩn hóa, xây dựng, tích hợp và tổ chức lưu trữ dữ liệu không gian quy hoạch xây dựng.
 • Cung cấp bộ công cụ biên tập mạnh mẽ, hỗ trợ cập nhật dữ liệu bản đồ quy hoạch xây dựng.
 • Cung cấp công cụ quản lý, cập nhật, chia sẻ theo hình thức mượn – trả đối với kho hồ sơ số (hồ sơ quét và các bản vẽ AutoCAD) các đồ án quy hoạch xây dựng.
 • Cho phép cập nhật bản đồ từ các tệp có định dạng khác nhau như: *.tab, *.shp, *.gdb…
 • Cho phép hiển thị đa tỷ lệ đối với dữ liệu không gian quy hoạch xây dựng. 
 • Cho phép quản lý, cập nhật hồ sơ quy hoạch xây dựng dưới dạng kho hồ sơ số phục vụ khai thác, chia sẻ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân có quan tâm.
 • Hồ sơ số bao gồm toàn bộ các bản đồ, thuyết minh, tài liệu giấy được số hóa và các bản vẽ Microstation được tổ chức lưu trữ khoa học, thuận tiện cho tra cứu, khai thác thông tin.
 • Người dùng có thể xác định vị trí trên bản đồ của một hồ sơ quy hoạch; ngược lại, từ khoanh vi đồ án quy hoạch trên bản đồ, người dùng có thể tra cứu các hồ sơ số liên quan hiện có.
 • Người dùng có thể khai thác thông tin, các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng tại vị trí quan tâm, theo từng đồ án hiện có. 
3.2.4 Tổng hợp, báo cáo số liệu quy hoạch 
 • Tổng hợp thống kê số liệu theo nhiều đồ án quy hoạch xây dựng, từng đồ án, từng đơn vị hành chính, từng năm (theo các biểu mẫu quy định và nhu cầu quản lý). 
 • Cung cấp thông tin tổng hợp dưới dạng số liệu, bản đồ, biểu đồ. 

Có thể nói, SmartGIS là giải pháp toàn diện được đánh giá cao trong tư vấn và triển khai toàn bộ phần mềm GIS và dịch vụ GIS. Không cung cấp một giải pháp chung chung, SmartGIS tập trung xây dựng giải pháp xây dựng giải pháp khai thác và trình diễn số liệu trên bản đồ chuyên sâu theo từng lĩnh vực, có ý nghĩa sử dụng thực tiễn cho mục tiêu lâu dài của khối chính chủ, khối doanh nghiệp, bất động sản,… đa dạng và chuyên sâu xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư,… 

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và Chuyển đổi số AlphaGroup (AlphaSoftware)

Địa chỉ: Tầng trệt, 76 D15 KDC Hồng Loan, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Email: info@alphasoftware.vn
Hotline Hành chính nhân sự: 0292 999 1929 (Phím 1)
Hotline Khách hàng doanh nghiệp: 0292 999 1929 (Phím 2)

TÌM KIẾM:

TIN TỨC MỚI NHẤT:

TIN TỨC NỔI BẬT:

TƯ VẤN & HỖ TRỢ:

TIN TỨC GỢI Ý:

Copyright TuMoLamWeb
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline