Giới thiệu phần mềm cơ sở dữ liệu Công chứng

Phần mềm cơ sở dữ liệu Công chứng là phần mềm chuyên dụng phục vụ cho việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu công chứng dùng chung của các tổ chức Công chứng và Sở Tư Pháp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhằm hỗ trợ cho hoạt …

Giới thiệu phần mềm cơ sở dữ liệu Công chứng Read More »