Giới thiệu phần mềm cơ sở dữ liệu Thừa phát lại

Nhận thấy nhu cầu khó khăn trong vấn đề sắp xếp, lưu trữ, quản lý, tra cứu thông tin các cơ sở dữ liệu thừa phát lại và hợp đồng của khách hàng tại các văn phòng nhà nước. Bằng nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp vụ thừa phát lại và phát triển phần mềm. …

Giới thiệu phần mềm cơ sở dữ liệu Thừa phát lại Read More »