Việt Nam đang hướng tới quốc gia số

Việt Nam đang chủ động tiếp cận chuyển đổi số. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo chương trình này, Việt Nam tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. 

Việt Nam đang hướng tới quốc gia số

Nguồn: Vietnamnet

1. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia hướng tới mục tiêu kép

Chuyển đổi số quốc gia hướng tới mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Trong đó:

– Về phát triển chính phủ số nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 của chương trình là: 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Với 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm: các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối chia sẻ trên toàn quốc, từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế – xã hội. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý và Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về chính phủ điện tử (EGDI).

– Về phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế các mục tiêu đến năm 2025 là đưa kinh tế số Việt Nam chiếm 20% GDP tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.

Cùng với đó, Chương trình cũng hướng tới mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về CNTT (IDI), nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI) và thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII).

2. Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số

Việt Nam đang hướng tới quốc gia số

Nguồn: Canva

Cũng theo chương trình Chuyển đổi số quốc gia mới được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ cũng xác định rõ 6 quan điểm cách tiếp cận của chương trình, trong đó:

– Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số;

– Người dân là trung tâm của chuyển đổi số;

– Thể chế là động lực của chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí tăng hiệu quả;

– Bảo đảm an toàn an ninh mạng là then chốt để chuyển đối số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt , không thể tách rời của chuyển đổi số và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Trên quan điểm đó, chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã vạch ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai nhằm tạo nền móng chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số. Cụ thể để tạo nền móng chuyển đổi số, chương trình xác định cần chuyển đổi nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội từ một nhóm tổ chức, cá nhân tiên phong tới cộng đồng về hiệu quả và sự thành công điển hình có tính thiết phục cao.

Để triển khai, 4 giải pháp cụ thể sẽ được tập trung triển khai, đó là:

– Xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng;

– Nâng cấp mạng di động 4G, triển khai mạng di động 5G;

– Mở rộng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) và tích hợp cảm biến để chuyển đổi hạ tầng truyền thống thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số.

Cũng để tạo nền móng chuyển đổi số, chương trình Chuyển đổi số quốc gia còn đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nền tảng số, tạo lập niểm tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng, hợp tác quốc tế nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo môi trường số. Bên cạnh đó, chương trình cũng đưa ra một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số, bao gồm: Y tế, Giáo dục, Tài chính – Ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Năng lượng, Tài nguyên và môi trường, Sản xuất công nghiệp.

3. Cơ hội vươn lên

Việt Nam đang hướng tới quốc gia số

Nguồn: Canva

Có thể nói chuyển đổi số là cơ hội cho các quốc gia đang phát triển trở thành quốc gia phát triển.

Giúp các doanh nghiệp trực tiếp ứng dụng và chủ động công nghệ trong sản xuất, quản lý quy trình, vận hành tự động để nâng cao hiệu suất, lợi nhuận, từ đó trở thành trụ cột thúc đẩy doanh nghiệp vươn xa hơn cùng nền kinh tế của đất nước.

Nguồn báo Vietnamnet

Theo dõi AlphaGroup để biết thêm thông tin về chuyển đổi số nhé!

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và Chuyển đổi số AlphaGroup (AlphaSoftware)

Địa chỉ: Tầng trệt, 76 D15 KDC Hồng Loan, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Email: info@alphasoftware.vn
Hotline Hành chính nhân sự: 0292 999 1929 (Phím 1)
Hotline Khách hàng doanh nghiệp: 0292 999 1929 (Phím 2)

TÌM KIẾM:

TIN TỨC MỚI NHẤT:

TIN TỨC NỔI BẬT:

TƯ VẤN & HỖ TRỢ:

TIN TỨC GỢI Ý:

Copyright TuMoLamWeb
Google Maps
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline